มาตรา 301

หาทนายเกี่ยวกับทำแท้งด้วยตนเอง ยอมให้ผู้อื่นมาทำให้แท้ง หรือ ทำให้แท้งโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วมีความผิดจะทำอย่างไร? ติดต่อมาหาทนายแมนสิ เราช่วยคุณได้

มาตรา 301  หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ