มาตรา 425

หาทนายเกี่ยวกับการกระทำผิดของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างไปทำผิดในผลทางละเมิด นายจ้างต้องรับผิดด้วย แล้วต้องการความช่วยเหลือจะทำอย่างไร? ติดต่อมาหาทนายแมนสิ เราช่วยคุณได้

มาตรา 425  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น