Tag: ป.อ. มาตรา 336 ทวิ

มาตรา 336 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ทวิ ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา334 จะทำอย่างไร?
          มาตรา 336 ทวิทวิ  ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336 โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง