Tag: ป.อ. มาตรา 331

มาตรา 331  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ คู่ความหรือทนายความของคู่ความซึ่งแสดงความคิดเห็น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 331 คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็น หรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท