Tag: ป.พ.พ. มาตรา 137

มาตรา 137  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ทรัพย์หมายความว่า จะทำอย่างไร?
          มาตรา 137 ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง