มาตรา 193/29  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 193/29 เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้

ป.พ.พ. มาตรา 193/29