มาตรา 141  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ทรัพย์แบ่งได้หมายความว่าทรัพย์อันอาจแยกออกจากกันเป็นส่วน จะทำอย่างไร?
          มาตรา 141 ทรัพย์แบ่งได้ หมายความว่า ทรัพย์อันอาจแยกออกจากกันเป็นส่วน ๆ ได้จริงถนัดชัดแจ้ง แต่ละส่วนได้รูปบริบูรณ์ลำพังตัว

ป.พ.พ. มาตรา 141