มาตรา 351  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 351 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

ป.อ. มาตรา 351