มาตรา 340 ตรี แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ตรี ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา339 จะทำอย่างไร?
          มาตรา 340 ตรีตรี  ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง

ป.อ. มาตรา 340 ตรี