มาตรา 301  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก จะทำอย่างไร?
          มาตรา 301 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ป.อ. มาตรา 301