มาตรา 122  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดกระทำการใดๆ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 122 ผู้ใดกระทำการใด ๆ เพื่ออุปการะแก่การดำเนินการรบหรือการตระเตรียมการรบของข้าศึก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี
        ถ้าการอุปการะนั้นเป็นการ
        (1) ทำให้ป้อม ค่าย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม สิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร ยุทธภัณฑ์ เสบียงอาหาร อู่เรือ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดสำหรับใช้เพื่อการสงครามใช้การไม่ได้หรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึก
        (2) ยุยงทหารให้ละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่ ก่อการกำเริบ หนีราชการหรือละเมิดวินัย
        (3) กระทำจารกรรม นำหรือแนะทางให้ข้าศึก หรือ
        (4) กระทำโดยประการอื่นใดให้ข้าศึกได้เปรียบในการรบ
        ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

ป.อ. มาตรา 122