มาตรา 121  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ คนไทยคนใดกระทำการรบต่อประเทศหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 121 คนไทยคนใดกระทำการรบต่อประเทศหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

ป.อ. มาตรา 121