มาตรา 51  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ในการเพิ่มโทษมิให้เพิ่มขึ้นถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต จะทำอย่างไร?
          มาตรา 51 ในการเพิ่มโทษ มิให้เพิ่มขึ้นถึงประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกเกินห้าสิบปี

ป.อ. มาตรา 51