มาตรา 43  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การฟ้องขอให้กักกันเป็นอำนาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 43 การฟ้องขอให้กักกันเป็นอำนาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ และจะขอรวมกันไปในฟ้องคดีอันเป็นมูลให้เกิดอำนาจฟ้องขอให้กักกันหรือจะฟ้องภายหลังก็ได้

ป.อ. มาตรา 43