มาตรา 39  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ วิธีการเพื่อความปลอดภัย จะทำอย่างไร?
          มาตรา 39 วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้
        (1) กักกัน
        (2) ห้ามเข้าเขตกำหนด
        (3) เรียกประกันทัณฑ์บน
        (4) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล
        (5) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง

ป.อ. มาตรา 39