มาตรา 38  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ โทษให้เป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 38 โทษให้เป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิด

ป.อ. มาตรา 38