มาตรา 112

หาทนายเกี่ยวหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ รีทวิตโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วมีคนในวังติดต่อมาจะทำอย่างไร? ติดต่อมาหาทนายแมนสิ เราช่วยคุณได้

มาตรา 112  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี